Wyniki Zielony Budżet

Zakończyło się głosowanie na projekty zgłoszone do programu Zielony Budżet 2022 r. Wnioski do Zielonego Budżetu można było składać przez cały kwiecień, wpłynęło 30 projektów z czego 14 zostało zweryfikowanych pozytywnie i poddanych głosowaniu. Zwycięskie projekty zaprezentowane zostały podczas dzisiejszego briefingu prasowego.  

- Po raz drugi zorganizowaliśmy Zielony Budżet, aby realizować wnioski mieszkańców dot. upiększania miasta. Przeznaczyliśmy na ten cel 30 tys. zł. zrealizowanych zostanie sześć projektów, które mieszkańcy wybrali spośród 14 propozycji. Podczas głosowania oddano 386 głosów,  z czego 21 było nieważnych. Nie jest to duża liczba głosów, dlatego już dziś zachęcam do zaangażowania się w kolejnych edycjach – podkreślał Prezydent Witold Wróblewski.

- Chciałbym zwrócić uwagę na to, jak „na zielono” myślą mieszkańcy Elbląga. Zawsze powtarzam, że Elbląg jest pięknym, zielonym miastem i z roku na rok staje się jeszcze bardziej zielonym. Mieszkańcy coraz bardziej chcą mieć wpływ na swoje otoczenie. Oczywiście chcielibyśmy, aby to uczestnictwo było na jeszcze wyższym poziomie. Cieszymy się jednak, że udało nam się wyłonić te projekty, które na pewno będą spełniały oczekiwania mieszkańców, bo to są ich wnioski i ich głosy- mówił wiceprezydent Michał Missan.

Zgodnie z regulaminem projekty zostaną zrealizowane w kolejności od tego, który uzyskał największą liczbę głosów. Budżet na realizację zadania wynosi 30.000 zł, przy czym  projekty nie mogły przekraczać kwoty 5 000 zł. Zostanie więc zrealizowanych 6 projektów, które otrzymały największą liczbę głosów.

Zwycięskie projekty i liczba głosów

1.    Magnoliowy Parkur (ul. Okólnik) – 73
2.    Spacer Aleją Magnolii (nasadzenie magnolii w Parku Modrzewie) - 44
3.    Trawy ozdobne w Parku Modrzewie - 42
4.    Upięknijmy Part Traugutta – kwiaty i krzewy – 39
5.    Zielony Jagiellończyk - 34
6.    Pas zieleni przy ul. Legionów – 31