Elbląskie Zielone Zadanie

 

 

Kolejny raz zachęcamy wszystkich młodych mieszkańców miasta do uczestnictwa w nowym konkursie Elbląskie Zielone Zadanie – w IV kwartale 2023.

Fot. https://otaprojekt.pl/wp-content/uploads/2019/07/zielone-miasto.jpg

Jak zatem poradzić sobie z zanieczyszczeniami powietrza?

Wysoka i gęsta zabudowa miejska (bloki, biurowce, wielkopowierzchniowe centra handlowe) czasami uniemożliwia swobodne krążenia powietrza w mieście, np. spowalniając wiejący wiatr lub całkowicie uniemożliwiając mu dotarcie do zabudowanych obszarów. Kiedy świeże powietrze z obrzeży miasta nie może dostać się do jego centrum, w mieście kumulują się zanieczyszczenia spowodowane dużym ruchem samochodowym czy ogrzewaniem węglowym. Czy wiesz, że w wielu miejscach na świecie architekci i planiści miejscy dbają o to, żeby w miastach zostawały specjalne, niezabudowane tereny? Takie przestrzenie nazywamy korytarzami przewietrzania miasta. Jest to teren w obrębie miasta, ułatwiający docieranie powietrza z obszarów otaczających miasto do obszarów wewnątrzmiejskich. Korytarze przewietrzania miasta przyczyniają się do obniżenia średniej odczuwalnej temperatury, przez co mogą zwiększać komfort mieszkańców w upalne, letnie dni.

Zadanie: Zaprojektuj miasto wolne od smogu.

Prosimy młodzież (powyżej 13 r. ż.) o nadsyłanie filmiku lub zdjęcia wraz z opisem projektu miasta, w którym zabudowa i roślinność sprzyjają czystemu powietrzu. Praca powinna być opisana imieniem i nazwiskiem autora, nr klasy, adresem szkoły i nr telefonu kontaktowego do 31 stycznia 2024r. na adres e-mail: zielone.pytanie@umelblag.pl (w tytule e-maila: Elbląskie Zielone Zadanie – IV kwartał 2023 – imię i nazwisko) lub listownie na adres Departament Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg (z dopiskiem: Elbląskie Zielone Zadanie – IV kwartał 2023).

Zwycięzcę poznamy w lutym 2024 r.