Elbląskie Zielone Pytanie Junior

Serdecznie zachęcamy wszystkie dzieci do wzięcia udziału w konkursie Elbląskie Zielone Pytanie Junior w IV kwartale 2023.

Fot. https://wekert.pl/wp-content/uploads/2023/05/ocieplenie-domu-program-czyste-powietrze-02.jpg

Czyste Powietrze zależy od Ciebie!

Jakość powietrza przekłada się w znacznym stopniu na zdrowie ludzi i stan poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego. Zanieczyszczenia powietrza nie są problemem lokalnym. Powietrze nie zna granic. W dzisiejszych czasach wszyscy odpowiadamy za stan powietrza. Każdy z nas codziennie podejmuje wybory, które przekładają się na jakość powietrza w naszej okolicy, a często również na stan powietrza, którym oddychają ludzie na drugim końcu świata. Codziennie decydujemy o tym, z jakiego środka transportu skorzystamy, w jaki sposób ogrzejemy nasze domy czy jaką ilość zanieczyszczeń „wprowadzimy” do środowiska poprzez wybory konsumenckie – wyprodukowanie każdej kupionej przez nas rzeczy niesie ze sobą koszty środowiskowe.

Tematyka prac plastycznych Elbląskiego Zielonego Pytania Junior IV kwartał 2023 brzmi:

„Kodeks strażnika czystego powietrza”

Praca plastyczna polega na stworzeniu, dowolną techniką, kodeksu zawierającego 5 niezłomnych zasad strażnika czystego powietrza.

Prosimy o nadsyłanie prac plastycznych (dzieci w wieku do 12 lat) wykonanych dowolną techniką, wraz z wykazem imion i nazwisk autorów i opiekuna, nr klasy, adresem szkoły i nr telefonu kontaktowego  do 31 stycznia 2024 r. Osobiście poprzez złożenie zabezpieczonych prac w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego pok. 243 lub listownie na adres Departament Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg (z dopiskiem: Elbląskie Zielone Pytanie Junior - IV kwartał 2023r.)

 

 

Poniżej przestawiamy nagrodzonych w III kwartale 2023:

Elbląskie Zielone Pytanie Junior:

                       

Kategoria II

Laureat: Maja Gawroła Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elbląg

Wyróżnienie: Antonina Gajewska-Chrzanowska Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elbląg

       

    Elżbieta Zachaj Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu

    

         

Kategoria III

Laureat: Lena Januszkiewicz Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3

                       

 

 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym. Po odbiór nagród zapraszamy do Departamentu Ochrony Środowiska po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem (55) 239-31-50.