e-Deklaracje

Jak wysłać deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez Internet?

 1. Zaloguj się na portalu www.epuap.gov.pl
 2. W Znajdź urząd, w którym chcesz załatwić sprawę wpisz Elbląg lub kod pocztowy 82-300
 3. Wyświetli się lista urzędów i instytucji należy wybrać Urząd Miejski w Elblągu ul. Łączności 1
 4. Następnie należy kliknąć "załatw sprawę"
 5. Wybierz odpowiednią deklarację: ​​
 1. Wypełnij deklarację
 2. Podpisz się profilem zaufanym.
 3. Twoja deklaracja trafia do Urzędu.

 

 Profil zaufany uzyskuje się poprzez złożenie wniosku przez portal www.epuap.gov.pl, a następnie stawienie się w ciągu 14 dni w Punkcie Potwierdzającym, w którym weryfikowane są dane osoby wnioskującej. Potwierdzenie profilu jest jednorazowe i ważne na okres 3 lat.

Profil zaufany potwierdzić można na terenie Elbląga w następujących placówkach:

 1. ZUS Oddział w Elblągu, ul. Teatralna 4,
 2. Urząd Skarbowy w Elblągu, ul. Adama Mickiewicza 43,
 3. Starostwo Powiatowe w Elblągu, ul. Saperów 14A,
 4. Warmińsko-mazurski oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Elbląg ul. Bema 18

Profil zaufany można również założyć poprzez bankowość internetową.

Zachęcamy do składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Szczegółowe informacje o Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) dostępne są na stronie internetowej www.epuap.gov.pl.