Deklaracje do pobrania

Pobierz deklarację

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Deklaracja DOP – 1, składana przez  właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
Deklaracja DOP – 2, składana przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
Deklaracja DOP – 3, składana przez właścicieli nieruchomości w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne,
Deklaracja DOP – 4, składana przez właściciela nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

DEKLARACJE – do edycji

Deklaracje do pobrania, wypełnienia elektronicznie i wydrukowania (format rtf, do wypełniania zalecany Microsoft Word wersja 97-2003 lub lepsza)

Nieruchomości zamieszkałe: Pobierz deklarację DOP-1   lub   Wypełnij przez ePUAP
Nieruchomości niezamieszkałe: Pobierz deklarację DOP-2   lub   Wypełnij przez ePUAP
Nieruchomości w części zamieszkałe: Pobierz deklarację DOP-3   lub   Wypełnij przez ePUAP
Nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:

Pobierz deklarację DOP-4   lub   Wypełnij przez ePUAP

 

PRZYKŁADY WYPEŁNIONYCH DEKLARACJI
Nieruchomości zamieszkałe: Pobierz przykład wypełnionej deklaracji DOP-1
Nieruchomości niezamieszkałe: Pobierz przykład wypełnionej deklaracji DOP-2
Nieruchomości w części zamieszkałe: Pobierz przykład wypełnionej deklaracji DOP-3
Nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe: Pobierz przykład wypełnionej deklaracji DOP-4

     

Oświadczenie o wystąpieniu z systemu

Formularze wzorów deklaracji można pobrać w Urzędzie Miejskim w Elblągu, ul. Łączności 1 w Biurze Obsługi Interesantów (parter) lub w pok. nr 112 (parter).