Osiągnięte przez Gminę Miasto Elbląg oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

POZIOMY OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ MIASTO ELBLĄG

ROK 2022

Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu i przygotowania do ponownego użycia:

13,73% (wymagany poziom > 25 %).

Informacja o osiągniętym poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania: 

16,49% (wymagany poziom < 35%).

Składowanie odpadów komunalnych wykazanych w sprawozdaniu gminnym:

35,84% (nie określono poziomu).

 

ROK 2021

Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu i przygotowania do ponownego użycia:

16,19% (wymagany poziom > 20 %).

Informacja o osiągniętym poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania: 

19,53% (wymagany poziom < 35%).

Składowanie odpadów komunalnych wykazanych w sprawozdaniu gminnym:

45,33% (nie określono poziomu).

ROK 2020

Osiągnięty poziom przygotowania do ponownego użycia i  recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:

35,41% (wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w 2020r. – 50%).

 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne:

59,64 % (wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami w 2020r. – 70%).

 

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.:

6,73 % (poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 2020r. do dnia 16 lipca - powinien być mniejszy niż 35%).

ROK 2019

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.:

8,18 % (poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 2019r. powinien być mniejszy niż 40%).

 

Osiągnięty poziom przygotowania do ponownego użycia i  recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:

35,38 % (wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w 2019r. – 40%).

 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne:

77,64 % (wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami w 2019r. – 60%).

 

ROK 2018

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

19,79 % (poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 2018 r. powinien być mniejszy niż 40%).

 

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:

27,1 % (wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w 2018 r. – 30%).

 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:

63,62 % (wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami w 2018 r. – 50%).

 

ROK 2017

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

0 % (poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 2017 powinien być mniejszy niż 45%).

 

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:

25,2 % (wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w 2017 r. – 20%).

 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:

67,2 % (wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami w 2017 r. – 45%).

 

ROK 2016

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

0 % (poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 2016 powinien być mniejszy niż 45%)

 

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:

30,3 % (wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w 2016 r. – 18%)

 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:

70,2 % (wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami w 2016 r. – 42%)

   

ROK 2015

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

20,2 % (poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 2015 powinien być mniejszy niż 50%)

 

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:

35,1 % (wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w 2015 r. – 16%)

 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:

72,2 % (wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami w 2015 r. – 40%)

                                    

ROK 2014

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

15,9 % (poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 2014 powinien być mniejszy niż 50%)

 

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:

32,6 % (wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w 2014 r. – 14%)

 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:

75,7 % (wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami w 2014 r. – 38%)

 

ROK 2013

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

19,9 % (poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 2013 powinien być mniejszy niż 50%)

 

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:

51,0 % (wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w 2013 r. – 12%)

 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:

67,0 % (wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami w 2013 r. – 36%)

 

POZIOMY OSIĄGNIĘTE PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE NA PODSTAWIE UMOWY Z WŁAŚCICIELEM NIERUCHOMOŚCI

2021

EPGK

CLEANER

PGN ORNETA

KOMA OLSZTYN

ZUK M.J.Bednarczyk

Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu
i przygotowania do ponownego użycia  > 20 %

5,09 %

15,49 %

8,45 %

10,25 %

7,12 %

Informacja o osiągniętym poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania < 35%

18,44 %

8,95 %

8,95 %

62,98 %

99,85 %

 

2020

EPGK

CLEANER

PGN ORNETA

KOMA OLSZTYN

ZUK M.J.Bednarczyk

poziom przygotowania do ponownego użycia
i recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych
i szkła (w 2020r. – 50%)

7,72 %

19,09 %

15,91 %

16,69 % 12,4 %

poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych
i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne (w 2020r. – 70%)

89,07 %

50,96 %

0 %

70,95 % 0 %

poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania (w roku 2019r. do 16 lipca  powinien być mniejszy niż 35%)

4,25 %

11,14 %

4,16 %

0,01 % -

 

2019

EPGK

CLEANER

PGN ORNETA

KOMA OLSZTYN

poziom przygotowania do ponownego użycia
i recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych
i szkła (w 2019r. – 40%)

12,24 %

14,87 %

69,44 %

44,14 %

poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych
i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne (w 2019r. – 60%)

84,96 %

66,83 %

0 %

-

poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania (w roku 2019r. powinien być mniejszy niż 40%)

7,42 %

0,45 %

0 %

0 %