Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Elbląg

 
   

 

 
   

 

Aktualny wykaz wszystkich podmiotów wpisanych
do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 GMINA MIASTO ELBLĄG

 

Lp.

Nazwa i adres jednostki

 

Numer identyfikacji podatkowej

NIP

Rodzaje odbieranych odpadów komunalnych

Nr rejestrowy

1.

Przedsiębiorstwo Usług komunalnych

COMPLEX Tomasz Grzmil

ul. Wiejska 6

82 – 230 Nowy Staw

579-160-11-92

Zgodnie z zaświadczeniem:

DGKiOŚ - ROŚ.6233.1.2012.SA

O-001/2012

2.

Zakład Sprzątania
CLEANER Sp. jawna

Maciej Bukowski, Grzegorz Misiewicz

ul. Mazurska 10

82 - 300 Elbląg

578-001-94-36

Zgodnie z zaświadczeniem:

DGKiOŚ - ROŚ.6233.3.2012.SA

O-003/2012

3.

Przedsiębiorstwo
Robót Sanitarno
 Porządkowych Sp. z o.o.

ul. Pszenna 1

82 - 100 Nowy Dwór Gdański

579-207-47-60

Zgodnie z zaświadczeniem:

DGKiOŚ - ROŚ.6233.5.2013.AD2

O-019/2013

4.

Przedsiębiorstwo Usługowe

CLEAN-BUD Sp. jawna

Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska

ul. Halicka 10

81 - 506 Gdynia

958-150-94-82

Zgodnie z zaświadczeniem:

DGKiOŚ - ROŚ.6233.12.2013.AD2

O-023/2013

5.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieczystościami Sp. z o.o.

ul. Dworcowa 27

11 - 130 Orneta

743-202-33-36

Zgodnie z zaświadczeniem:

ROŚ.6233.2.2017.AD2

O-031/2017

6.

KOMA Olsztyn Sp. z o.o.

ul. Towarowa 20a

10 - 417 Olsztyn

739-389-08-61

Zgodnie z zaświadczeniem:

ROŚ.6233.4.2017.AS

O-032/2017

7.

EPGK Sp. z o.o.

ul. Szańcowa 1

82 - 300 Elbląg

578-312-53-40

Zgodnie z zaświadczeniem:

ROŚ.6233.5.2017.DB

O-033/2017

8.

EMPEGIEKA Sp. z o.o.
ul. Morska 55
14-500 Braniewo
582-00-03-052

Zgodnie z zaświadczeniem:

DOŚ.6233.6.2021.AP

O-038/2021