Kiedy składamy zmianę, a kiedy korektę deklaracji

W związku z tym, że system opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest deklaratywny i podmiot sam dokonuje jej wyliczenia, przysługuje mu prawo zmiany lub skorygowania swojej deklaracji. 

Kiedy należy złożyć deklarację zmieniającą?

Deklaracje zmieniającą należy złożyć  w przypadku wszelkich zmian mających wpływ na wymiar kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości (m.in.: zmiana ilości osób, zmiana sposobu gospodarowania odpadami itd.) skutkujący na miesiąc bieżący lub miesiące przyszłe. Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres
wsteczny. 
Wyjątkiem jest złożenie deklaracji zmieniającej w związku ze śmiercią mieszkańca gdzie czas na jej złożenie wynosi 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia. 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

NIE MA MOŻLIWOŚCI zmiany deklaracji zmniejszającej wysokość opłaty za okres wstecz, co oznacza, że w przypadku, gdy np. we wrześniu z nieruchomości wyprowadził się jeden z mieszkańców, a właściciel nieruchomości nie złożył nowej
deklaracji do 10 października, będzie zobowiązany ponieść opłaty za cały okres do czasu dokonania zmiany.

 

Kiedy należy złożyć korektę deklaracji?
Korektę deklaracji składamy w przypadku gdy w złożonej deklaracji popełniliśmy błąd. Do korekty deklaracji służą te same formularze, których korekta dotyczy. Należy jednak pamiętać o zaznaczeniu w odpowiedniej części nowego formularza informacji, że celem jego złożenia jest korekta deklaracji. Na początku każdej deklaracji znajdują się rubryki, w których należy podać, zaznaczając właściwy kwadrat, cel złożenia formularza. W praktyce czynności dokonuje się poprzez zaznaczenie na właściwym formularzu przeznaczonego do tego kwadratu – tj. deklaracja korygująca.