Kontakt

Urząd Miejski w Elblągu
ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg


DEPARTAMENT SKARBNIKA MIASTA

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT (Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

Wykaz pracowników właściwych ws. wymiaru oraz kontroli opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Budynek główny "A", parter
Pokój 112

Anna Mikrut –  inspektor ds. wymiaru oraz kontroli opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Tel. +48 (55) 239 34 82

Sylwester Nisio – inspektor ds. wymiaru oraz kontroli opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Tel. +48 (55) 239 31 63

Joanna Kuczyńska – inspektor ds. wymiaru oraz kontroli opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Tel. +48 (55) 239 31 46

Rafał Więckiewicz – specjalista ds. wymiaru oraz kontroli opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Tel. +48 (55) 239 32 49

Udzielanie informacji w sprawach dotyczących:

 • deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • wysokości miesięcznej opłaty wynikającej ze złożonej deklaracji;
 • podmiotu zobowiązanego do złożenia deklaracji;
 • terminów składania deklaracji;
 • prawidłowego wypełnienia składanych deklaracji;
 • indywidualnych numerów kont bankowych;
 • postępowania właściciela nieruchomości w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty lub ustania obowiązku uiszczania opłaty.

Wykaz pracowników właściwych ws. księgowości i windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Budynek główny "A", parter  
Pokój 112

Monika Błaszkiewicz - inspektor ds. księgowości i windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
Tel. +48 (55) 239 32 57
Tel. +48 (55) 239 32 59

Udzielanie informacji w sprawach dotyczących:

 • stanu wniesionych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • ustalenia zaległości/nadpłaty;
 • upomnień z tytułu zaległości w opłacie;
 • wniosku o zwrot nadpłaty.

REFERAT WINDYKACJI I EGZEKUCJI

Wykaz pracowników właściwych ws. windykacji i egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Budynek główny: „A”, parter

Katarzyna Pielak − inspektor ds. egzekucji
Pokój 106
Tel. +48 (55) 239 33 82

Anna Grala − specjalista ds. egzekucji
Pokój 106
Tel. +48 (55) 239 33 70

Agnieszka Rzeczycka – starszy inspektor ds. egzekucji
Pokój 105
Tel. +48 (55) 239 33 86

Beata Jankowska – kierownik Referatu Egzekucji
Pokój 107
Tel. +48 (55) 239 34 15


DEPARTAMENT GOSPODARKI MIASTA

Budynek „B”, II piętro,

Pokój: 247

Wykaz pracowników ds. systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Elbląg

Anna Giza − inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi
Tel.:+48 (55) 239-34-14

Bożena Łabowicz-Dymanus − inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi
Tel.:+48 (55) 239-32-06

Radosław Drożdżyński - specjalista ds. gospodarki odpadami komunalnymi
Tel.:+48 (55) 239-32-10


Udzielanie informacji w sprawach dotyczących:

 • harmonogramu odbierania odpadów;
 • selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
 • wyposażenia nieruchomości w pojemniki/worki do zbierania odpadów komunalnych

DEPARTAMENT OCHRONY ŚRODOWISKA

Budynek „B”, II piętro,

Pokój nr 248

Magdalena Żurawska − podinspektor ds. gospodarki odpadami
Tel.:+48 (55) 239-31-23

Marta Kirszenestein − podinspektor ds. gospodarki odpadami 
Tel.:+48 (55) 239-31-51


Udzielanie informacji w sprawach dotyczących:

 •  pozwoleń na wytwarzanie odpadów
 •  zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów
 •  wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości