Pełnomocnictwa do pobrania

Nowe druki pełnomocnictw

Od 1 marca 2017 r. obowiązują nowe wzory pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej UPL-1, pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej UPL-1P, a także zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej OPL-1 oraz zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej OPL-1P.

Nowe wzory pełnomocnictw i zawiadomień o zmianie zostały określone w załącznikach do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14.01.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz. U. z 2017 r. poz. 333). Ten nowy akt prawny wprowadził zmiany w rozporządzeniu z dnia 29.12.2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2337).

Wersje druków pełnomocnictw i zawiadomień obowiązujące od 1 marca 2017 r.:

UPL-1(6) – Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej: Wersja DOC; Wersja PDF

OPL-1(5) – Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej: Wersja DOC; Wersja PDF

UPL-1P(1) – Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej: Wersja DOC; Wersja PDF

OPL-1P(1) – Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej: Wersja DOC; Wersja PDF

 

Podatnicy ustanawiający pełnomocnika do podpisywania deklaracji składanej drogą elektroniczną muszą pamiętać, iż od osoby takiej wymagane jest posiadanie przypisanego do niej bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Udzielenie pełnomocnictwa na druku UPL-1 jest wymagane także w przypadku elektronicznej wysyłki plików JPK_VAT. Warto przypomnieć, iż od 1 stycznia 2017 r. obowiązek przesyłania plików JPK objął małych i średnich przedsiębiorców, a od 1 stycznia 2018 r. obejmie także mikroprzedsiębiorców.