Umowy na odbiór odpadów komunalnych

Termin obowiązywania umów na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

 

  1. Sektor N (obejmuje obszar sektora 1,3,4,5):

         od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.

  1. Sektor 2 (nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe):

          od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.