Umowy na odbiór odpadów komunalnych

Termin obowiązywania umów na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

1. Sektor N (obejmuje obszar sektora 1, 3, 4) - od 01 stycznia 2021 r.  do 31 grudnia 2022 r. 

2. Sektor 5N (obejmuje obszar sektora 5) - od 01 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

3. Sektor 2 (Nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe) - od 01 stycznia 2021 r.  do 31 grudnia 2022 r.