Karta do głosowania

Zachęcamy mieszkańców do udziału w głosowaniu na najlepszy projekt w ramach Programu Zielony Budżet Elbląga 2021. Zdecydujmy, które zadania zgłoszone przez mieszkańców na zazielenienie naszego miasta powinny zostać zrealizowane. Głosowanie potrwa do 3 września br.

Uprawnionymi do głosowania są mieszkańcy Gminy Miasto Elbląg. Mieszkańcy mogą wybrać jeden z 11 projektów, które zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem wymogów formalno-prawnych i własności gruntu, wymogów kosztowych oraz wymogów estetyki miasta.

Głosowanie odbywa się w formie papierowej poprzez złożenie głosu do urny w holu budynku siedziby Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1 lub w wersji elektronicznej poprzez przesłanie głosu (skan lub zdjęcie podpisanego formularza) na adres e-mail: zielonybudzet@umelblag.pl.

Karty do głosowania można pobrać TU - POBIERZ KARTĘ DO GŁOSOWANIA

Dostępne są one również w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Elblągu, przy ul. Łączności 1.

Wygrają te projekty, które uzyskają największą liczbę głosów (w ilości do wyczerpania środków).