Elbląskie Zielone Zadanie

 

Kolejny raz zachęcamy wszystkich młodych mieszkańców miasta do uczestnictwa w nowym konkursie Elbląskie Zielone Zadanie – w III kwartale 2022.

Fot. https://inzynieria.com/budownictwo/rankingi/60537,najbardziej-zielone-miasta-swiata

Przyroda nie ochroni się sama, a unijne dyrektywy nie zadziałają jeśli nikt nie zwróci uwagi na ich łamanie – potrzebne jest tu społeczne zaangażowanie. Wybór odpowiednich odmian roślin jest ważnym sposobem wspierania różnorodności biologicznej w mieście. W ten sposób można  wesprzeć konkretny gatunek zwierząt i pomóc mu przetrwać. Obecnie są to głównie motyle, pszczoły, małe ptaki śpiewające i ssaki, takie jak jeże i wiewiórki. Inne gatunki, np. mikroorganizmy i grzyby, również na tym korzystają. Wszystkie gatunki, które są dla nas pozytywne lub neutralne, mogą występować w mieście bezpośrednio obok ludzi.


Zadanie: Zaprojektuj zieloną przestrzeń w Elblągu tak aby pomóc przetrwać gatunkom zagrożonym.

Projekt może znajdować się w dowolnym miejscu na terenie Elbląga, obejmować różnorodne rodzaje zielonych przestrzeni np. projekt parku, projekt obsadzenia roślinnością ścian lub dachów etc.  

Prosimy młodzież (powyżej 13 r. ż.) o nadsyłanie projektu wykonanego techniką dowolną (również komputerową) wraz z opisem projektu (jakim gatunkom i w jaki sposób ma pomóc zaprojektowana przestrzeń) oraz: imieniem i nazwiskiem autora, nr klasy, adresem szkoły i nr telefonu kontaktowego do 30 września 2022r. na adres e-mail: zielone.pytanie@umelblag.pl (w tytule e-maila: Elbląskie Zielone Zadanie – III kwartał 2022 – imię i nazwisko) lub listownie na adres Departament Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg (z dopiskiem: Elbląskie Zielone Zadanie – III kwartał 2022).

Każda osoba, biorąca udział w konkursie może przekazać do konkursu tylko 1 projekt, Zwycięzcę poznamy w październiku 2022r.