Elbląskie Zielone Zadanie

Kolejny raz zachęcamy wszystkich młodych mieszkańców miasta do uczestnictwa w nowym konkursie Elbląskie Zielone Zadanie – w I kwartale 2022!

Nasze zadania w dobie pandemii mają na celu przede wszystkim edukować. Oczami młodych fotografów poznajmy nasze miasto. Jednak, żeby nie było za prosto fotografii musi towarzyszyć historia.

Fot https://static.kb.pl/media/uploads/media_image/original/wpis/5631/Energia-wiatrowa.jpg

Przyszłość energetyki musi być oparta na odnawialnych źródłach energii, ponieważ ich pozyskanie i przetworzenie na ogół nie prowadzi do skażenia środowiska, a instalacje raczej nie wymagają skomplikowanej obsługi czy konserwacji. Dzięki mnogości odnawialnych źródeł energii niemal każde miejsce na Ziemi mogłoby czerpać z nich energię elektryczną.

Tematem zdjęcia będą źródła energii odnawialnej. Zadanie: uchwyć na zdjęciu źródło energii odnawialnej znajdujące się w Elblągu lub jego okolicach.

Prosimy młodzież (podstawówka klasy VII-VIII i starsze)  o nadsyłanie 1 zdjęcia w formacie .jpg wraz z jego historią oraz opisem: imieniem i nazwiskiem autora, nr klasy, adresem szkoły i nr telefonu kontaktowego do 31 marca 2022r. na adres e-mail: zielone.pytanie@umelblag.pl(w tytule e-maila: Elbląskie Zielone Zadanie – I kwartał 2022 - imię i nazwisko) lub listownie na adres Departament Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg (z dopiskiem: Elbląskie Zielone Zadanie – I kwartał 2022).

Każda osoba, biorąca udział w konkursie może przekazać do konkursu tylko 1 zdjęcie, któremu musi towarzyszyć historia! Zwycięzcę poznamy wraz z początkiem kwietnia 2022r.

 

Poniżej przestawiamy nagrodzonych w IV kwartale 2021:

Elbląskie Zielone Zadanie:

Laureat: Zofia Zubacz III Liceum Ogólnokształcące

 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym. Po odbiór nagród zapraszamy do Departamentu Ochrony Środowiska po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem (55) 239-31-50.

 

Uprzejmie informujemy, że wszystkie aktualne konkursy znajdują się na stronie http://gok.elblag.eu/ w zakładce Ochrona Środowiska.