Elbląskie Zielone Zadanie

Kolejny raz zachęcamy wszystkich młodych mieszkańców miasta do uczestnictwa w nowym konkursie Elbląskie Zielone Zadanie – w II kwartale 2022.

Nasze zadania w mają na celu przede wszystkim edukować. Oczami młodych fotografów poznajmy nasze miasto. Jednak, żeby nie było za prosto fotografii musi towarzyszyć historia.

Fot. https://1.bp.blogspot.com/-YdV5a7kWvw/XYYUiNJURDI/AAAAAAAACs8/apQPdFxlOsQJXq0kwzoIBdWXZsE8c7U8wCLcBGAsYHQ/s640/broszura-1-grafika-rozkladowka.png

Wraz z rozwojem gospodarczym rośnie zapotrzebowanie na surowce. Ponieważ światowa populacja rośnie, rośnie również popyt. W tej sytuacji konieczne jest mądre gospodarowanie ograniczonymi zasobami. Jednocześnie gospodarka o obiegu zamkniętym może pomóc państwom członkowskim w uniezależnieniu się od importu surowców. Ważnym czynnikiem jest także wpływ wydobywania i wykorzystywania surowców na klimat na Ziemi - inteligentniejsze wykorzystanie surowców może przyczynić się do spadku zużycia energii i emisji CO2.              

Tematem zdjęcia będzie: „Zawód przyszłości w dobie wprowadzania Gospodarki Obiegu Zamkniętego.”
Zadanie: uchwyć na zdjęciu zakład (wykonywaną pracę, itp.) znajdujący się w Elblągu, którego charakter pracy, może być przyszłością dla naszej planety.

Prosimy młodzież (podstawówka klasy VII-VIII i starsze) o nadsyłanie 1 zdjęcia w formacie .jpg wraz z jego historią, uzasadnieniem dlaczego wybraliście dany zawód oraz: imieniem i nazwiskiem autora, nr klasy, adresem szkoły i nr telefonu kontaktowego do 30 czerwca 2022r. na adres e-mail: zielone.pytanie@umelblag.pl (w tytule e-maila: Elbląskie Zielone Zadanie – II kwartał 2022 – imię i nazwisko) lub listownie na adres Departament Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg (z dopiskiem: Elbląskie Zielone Zadanie – II kwartał 2022).

Każda osoba, biorąca udział w konkursie może przekazać do konkursu tylko 1 zdjęcie, któremu musi towarzyszyć historia! Zwycięzcę poznamy wraz z początkiem lipca 2022 roku.

 

Poniżej przestawiamy nagrodzonych w I kwartale 2022:

Elbląskie Zielone Zadanie:

Laureat: Zofia Zubacz III Liceum Ogólnokształcące