Elbląskie Zielone Zadanie

Kolejny raz zachęcamy wszystkich młodych mieszkańców miasta do uczestnictwa w nowym konkursie Elbląskie Zielone Zadanie – w III kwartale 2021!

Nasze zadania w dobie pandemii mają na celu przede wszystkim edukować. Oczami młodych fotografów poznajmy nasze miasto. Jednak, żeby nie było za prosto fotografii musi towarzyszyć historia. Historia może dotyczyć genezy powstania zdjęcia, a nawet samego zwierzaka - więc do dzieła!

Fot. https://www.sztukakadru.pl/wp-content/uploads/2013/10/ul-391.jpg

8 sierpnia obchodzimy Wielki Dzień Pszczół.

Tematem zdjęcia będzie życie pszczoły. Zadanie: uchwyć na zdjęciu pszczołę podczas jej codziennych zajęć. 

Prosimy o nadsyłanie 1 zdjęcia w formacie .jpg wraz z opisem imieniem i nazwiskiem autora, nr klasy, adresem szkoły i nr telefonu kontaktowego do 30 września 2021r. na adres e-mail: zielone.pytanie@umelblag.pl(w tytule e-maila: Elbląskie Zielone Zadanie – III kwartał 2021 - imię
i nazwisko) lub listownie na adres Departament Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Elblągu,
ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg (z dopiskiem: Elbląskie Zielone Zadanie – III kwartał 2021).

Każda osoba, biorąca udział w konkursie może przekazać do konkursu tylko 1 zdjęcie, któremu musi towarzyszyć historia! Zwycięzcę poznamy wraz z początkiem października 2021r.J

Uprzejmie informujemy, że wszystkie aktualne konkursy znajdują się na stronie http://gok.elblag.eu/ w zakładce Ochrona Środowiska.