Elbląskie Zielone Pytanie

 

Serdecznie zachęcamy wszystkich mieszkańców miasta do uczestnictwa
w konkursie Elbląskie Zielone Pytanie w III kwartale 2022 roku.

Zadawane pytania mają na celu edukowanie i inspirowanie mieszkańców naszego miasta do drobnych działań, zmiany nawyków na bardziej proekologiczne.

Fot.https://natura2000.gdos.gov.pl/kolejne-obszary-natura-2000-oznakowane-3

19 września Dzień Dzikiej Fauny, Flory i Siedlisk Naturalnych!

Natura to skomplikowany system zależności, przypominający splątaną sieć, gdzie każdy element ma swoje miejsce, a jego zniknięcie powoduje dezintegrację całości. Podjęcie i koordynację działań na rzecz spójnej ochrony przyrody na naszym kontynencie ułatwił proces integracji europejskiej. Dziką faunę, florę i naturalne siedliska chroni dzięki temu najmłodsza w Polsce prawna forma ochrony przyrody, jaką stanowią obszary Natura 2000. Są to miejsca szczególnie licznego występowania najrzadszych i najbardziej zagrożonych wyginięciem w skali Europy gatunków roślin, zwierząt oraz siedlisk.

Pytanie na I kwartał brzmi: Gdzie w okolicach Elbląga występują obszary Natura 2000 i jakie dyrektywy na nich obowiązują (wymień co najmniej 2 lokalizacje)?

Prosimy o nadsyłanie odpowiedzi wraz z imieniem, nazwiskiem, adresem i nr telefonu kontaktowego do 30 września 2022 r. do godz. 23:59 adres e-mail: zielone.pytanie@umelblag.pl
(w tytule e-maila: Elbląskie Zielone Pytanie – III kwartał 2022 – imię i nazwisko)

Zwycięzcę i prawidłową odpowiedź poznamy w październiku 2022r.

 

Poniżej przestawiamy nagrodzonych w II kwartale 2022:

Elbląskie Zielone Pytanie:

Laureat: Rafał Subocz

 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom. Po odbiór nagród zapraszamy do Departamentu Ochrony Środowiska po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem (55) 239-31-50.