Elbląskie Zielone Pytanie Junior

 

 

 

 

 

Serdecznie zachęcamy wszystkie dzieci do wzięcia udziału w konkursie Elbląskie Zielone Pytanie Junior w I kwartale 2023.

Fot. Shutterstock 

Foliówka: do wszystkiego i do niczego.

Produkcja jednej torebki trwa mniej niż sekundę, służy nam średnio przez 20 minut, tyle co droga do domu, a rozkłada się blisko 400 lat. Trudno ocenić, ile reklamówek corocznie wprowadza się na światowy rynek. Szacuje się, że ich liczba waha się od 500 miliardów do jednego biliona. Tymczasem, torebki foliowe, które trafiają w ciągu roku na polskie wysypiska, to odpady o wadze około 55 tysięcy ton. Podobna ilość ląduje co roku w oceanach: 50 tysięcy ton plastikowej folii jest w stanie zabić ponad milion morskich ptaków i sto tysięcy morskich ssaków.

Tematyka prac plastycznych Elbląskiego Zielonego Pytania Junior I kwartał 2023 brzmi:

„Stop zanieczyszczeniom wód!”

Praca polega na stworzeniu, dowolną techniką, plakatu zwracającego uwagę na problem plastikowych śmieci, które trafiają do mórz i oceanów.

Prosimy o nadsyłanie prac plastycznych (dzieci w wieku do 12 lat) wykonanych dowolną techniką, wraz z wykazem imion i nazwisk autorów i opiekuna, nr klasy, adresem szkoły i nr telefonu kontaktowego  do 31 marca 2023 r. Osobiście poprzez złożenie zabezpieczonych prac w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego pok. 243 lub listownie na adres Departament Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg (z dopiskiem: Elbląskie Zielone Pytanie Junior - I kwartał 2023r.)

Każda Placówka, biorąca udział w konkursie może przekazać do konkursu tylko 3 prace! Zwycięzców poznamy w kwietniu 2023 :)

 

Poniżej przestawiamy nagrodzonych w IV kwartale 2022 

Elbląskie Zielone Pytanie Junior:

Kategoria I

Laureat: Bartosz Geiger Odział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 23  

Wyróżnienie:

Oliwia Zabrowska klasa „0” w Szkole Podstawowej nr 23

 

Róża Ziółkowska Przedszkole nr 33

 

Ada Żurawska Przedszkole nr 33

 

Kategoria II

Laureat: Michał Wołkowicz Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3

 

Wyróżnienie: Aleksander Bąk Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu

 

Kaja Kancelarczyk Szkoła Podstawowa nr 25

 

             Wiktoria Węsiora Szkoła Podstawowa nr 25

 

 

 

Ze względu na wyrównany poziom prac postanowiliśmy przyznać nagrody pocieszenia dla:

Adama Jakubczyka, Igora Jacewicza, Kacpra Foksowicza, Mai Solarz, Mateusza Kobyry, Jakuba Gotowały, Myroslavy Pikhulia 

 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym. Po odbiór nagród zapraszamy do Departamentu Ochrony Środowiska po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem (55) 239-31-50.