Elbląskie Zielone Pytanie Junior

Serdecznie zachęcamy wszystkie dzieci do wzięcia udziału w konkursie Elbląskie Zielone Pytanie Junior w II kwartale 2023

  

Fot. https://e-zielonydach.pl/wp-content/uploads/2020/03/G0011498-1024x576.jpg

5 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Ochrony Środowiska!

Światowy Dzień Ochrony Środowiska został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych na Konferencji Sztokholmskiej w 1972 roku. Środowisko, które nas otacza, kształtuje nasze wnętrze. To, czy jesteśmy nerwowi, czy spokojni, czy oddajemy się naszej pracy z wysiłkiem przesiąkniętym stresem czy z radością podejmowanych działań. Czy możemy zaczerpnąć głęboki oddech, czy wstrzymujemy oddech przechodząc przez wielkie osiedla? Co stało się naszym środowiskiem życia? Czy mamy świadomość, w jakim otoczeniu żyjemy, czy wyłączamy się z tej świadomości, zbombardowani natłokiem negatywnych wiadomości: o zanieczyszczeniach, skażeniach, degradacji? W jakim środowisku chcielibyśmy żyć? Czy mamy wpływ na nasze środowisko? Otóż tak!

Tematyka prac plastycznych Elbląskiego Zielonego Pytania Junior II kwartał 2023 brzmi:

„Miejsca zieleni w miejskiej przestrzeni”

Praca polega na zaprojektowaniu zielonej przestrzeni w mieście. Istnieje wiele rozwiązań do wykorzystania w zabetonowanych obszarach miast np. zielone dachy, ogrody deszczowe, farmy wertykalne. Wykorzystując krajobraz Elbląga zaprojektuj miejsce zieleni tam gdzie brakuje go najbardziej. 

Prosimy o nadsyłanie prac plastycznych (dzieci w wieku do 12 lat) wykonanych dowolną techniką, wraz z wykazem imion i nazwisk autorów i opiekuna, nr klasy, adresem szkoły i nr telefonu kontaktowego  do 30 września 2023 r. Osobiście poprzez złożenie zabezpieczonych prac w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego pok. 248 lub listownie na adres Departament Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg (z dopiskiem: Elbląskie Zielone Pytanie Junior -II kwartał 2023r.)

Każda Placówka, biorąca udział w konkursie może przekazać do konkursu tylko 3 prace! Zwycięzców poznamy w październiku 2023 :)

 

 

Poniżej przestawiamy nagrodzonych w I kwartale 2023:

Elbląskie Zielone Pytanie Junior:

Kategoria I

Laureat: Leon Kwiatkowski Przedszkole nr 21  

Wyróżnienie: Zuzanna Nalikowska Przedszkole nr 10

                       

                        Natalia Ucińska Niepubliczne Przedszkole Wiki

                       

Kategoria II

Laureat: Maja Solarz Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3

Wyróżnienie: Blanka Chromik Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu

                       

                       Wojciech Wilkiewicz Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu

                       

           Elżbieta Zachaj Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu

          

         

Kategoria III

Laureat: Natalia Dumała Szkoła Podstawowa nr 11

Wyróżnienie: Sebastian Tomasik Szkoła Podstawowa nr 14

                       

                        Piotr Kawczyński Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3

                       

   

 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym. Po odbiór nagród zapraszamy do Departamentu Ochrony Środowiska po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem (55) 239-31-50.