Elbląskie Zielone Pytanie Junior

 

 

 

 

 

Serdecznie zachęcamy wszystkie dzieci do wzięcia udziału w konkursie Elbląskie Zielone Pytanie Junior w I kwartale 2022!

Fot. https://www.gov.pl/photo/format/95d2d539-69b1-4bc4-b4ea-b00cf105c5b5/resolution/1460x616

Już 22 kwietnia będziemy świętować Dzień Ziemi!

Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto świata. Święto to jest wspaniałą okazją, by nagłośnić globalne problemy Ziemi. A problemów mamy wiele, obserwujemy m.in. zmiany klimatyczne, wciąż rosnące zanieczyszczenie powietrza oraz wyprodukowane przez nas tony śmieci.

Według Międzynarodowej Sieci Earth Day Network główną rolę odgrywają 3 tematy:

Budownictwo - odpowiada za 1/3 emisji gazów cieplarnianych na świecie, dlatego przy tej okazji można promować wprowadzanie tzw. efektywności energetycznej.

Energetyka - dzień ziemi jest również wspaniałą okazją by rozmawiać o polityce energetycznej i demonstrować nowoczesne rozwiązania, które są najbardziej przyjazne środowisku jak elektrownie słoneczne, wiatrowe czy geotermalne.

Transport - w tej chwili najszybciej przybywa emisji gazów cieplarnianych właśnie w tym sektorze, gdyż   społeczeństwa są coraz bardziej mobilne, a samochód globalnie przestał być dobrem    luksusowym. Przy okazji Dnia Ziemi warto mówić o tym co każdy człowiek może zrobić by   podróżować ekologicznie i co mogą zrobić władze miast i państw by poprawić swoją   politykę transportową.

Każdy z tych sektorów ma wpływ na wprowadzanie Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Gospodarka o obiegu zamkniętym to model produkcji i konsumpcji, który polega na dzieleniu się, pożyczaniu, ponownym użyciu, naprawie, odnawianiu i recyklingu istniejących materiałów i produktów tak długo, jak to możliwe.

 

Tematyka prac plastycznych Elbląskiego Zielonego Pytania Junior I kwartał 2022 brzmi:

„Coś pięknego z odpadu złego

Praca polega na stworzeniu np. biżuterii z rzeczy przeznaczonych do wyrzucenia jak zakrętki, paski i tym podobne. 

Prosimy o nadsyłanie prac plastycznych (dzieci w wieku do 12 lat) wykonanych dowolną techniką, wraz z wykazem imion i nazwisk autorów i opiekuna, nr klasy, adresem szkoły i nr telefonu kontaktowego  do 30 czerwca 2022r. Osobiście poprzez złożenie zabezpieczonych prac w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego pok. 243 lub listownie na adres Departament Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg (z dopiskiem: Elbląskie Zielone Pytanie Junior - II kwartał 2022r.)

Każda Placówka, biorąca udział w konkursie może przekazać do konkursu tylko 3 prace! Zwycięzców poznamy z początkiem lipca :)

 

Poniżej przestawiamy nagrodzonych w I kwartale 2022:

Elbląskie Zielone Pytanie Junior:

Kategoria I

Laureat: Natalia Wiktorzak Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej 23

Wyróżnienie: Leon Kwiatkowski Przedszkole 21

           Franciszek Kuternowski Przedszkole 33

          Wiktor Stefanowicz Przedszkole 33

Kategoria II

Laureat: Julia Jastrzębska Szkoła Podstawowa nr 4

Wyróżnienie: Jan Mikusek Szkoła Podstawowa nr 4     

 

Kategoria III

Laureat: Antoni Mikusek Szkoła Podstawowa nr 4

 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym. Po odbiór nagród zapraszamy do Departamentu Ochrony Środowiska po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem (55) 239-31-50.