Elbląskie Zielone Pytanie Junior

 

 

 

 

 

Serdecznie zachęcamy wszystkie dzieci do wzięcia udziału w konkursie Elbląskie Zielone Pytanie Junior w III kwartale 2022.

Fot. https://trzykoty.com/rys-ksiaze-naszych-lasow/

Dzień Dzikiej Fauny, Flory i Siedlisk Naturalnych!

19 września świętujemy Dzień Dzikiej Fauny, Flory i Siedlisk Naturalnych.

To ważne święto – szczególnie w czasach, gdy dla dzikiej przyrody, wypieranej przez człowieka i jego wciąż rosnące potrzeby, pozostaje coraz mniej miejsca. Giną przede wszystkim gatunki wyspecjalizowane, niepotrafiące dostosować się do zmieniającego się środowiska, gatunki o wąskich
wymaganiach pokarmowych i siedliskowych, posiadające utrudnione możliwości migracji z zagrożonych miejsc lub migrujące po zagrożonych szlakach i do zagrożonych siedlisk, jak np. duże drapieżniki wymagające do życia rozległych, niezmienionych przez człowieka obszarów. W Polsce żyje 38 mln ludzi i zaledwie 100 niedźwiedzi, 200 rysi i 850 wilków. Krytycznie zagrożony pierwiosnek omączony rośnie już tylko na jedynym w Polsce stanowisku na południu Polski – w Jaworkach.

Tematyka prac plastycznych Elbląskiego Zielonego Pytania Junior III kwartał 2022 brzmi:

„Mój dziki świat”

Praca polega na stworzeniu, dowolną techniką, pracy przedstawiającej dzikie siedlisko z zagrożonymi gatunkami zwierząt i/lub roślin. 

Prosimy o nadsyłanie prac plastycznych (dzieci w wieku do 12 lat) wykonanych dowolną techniką, wraz z wykazem imion i nazwisk autorów i opiekuna, nr klasy, adresem szkoły i nr telefonu kontaktowego  do 30 września 2022r. Osobiście poprzez złożenie zabezpieczonych prac w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego pok. 243 lub listownie na adres Departament Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg (z dopiskiem: Elbląskie Zielone Pytanie Junior - III kwartał 2022r.)

Każda Placówka, biorąca udział w konkursie może przekazać do konkursu tylko 3 prace! Zwycięzców poznamy w październiku :)

 

Poniżej przestawiamy nagrodzonych w III kwartale 2022:

Elbląskie Zielone Pytanie Junior:

Kategoria I

Laureat: Oliwier Fil Przedszkole nr 15

Wyróżnienie: Katarzyna Sadowa Przedszkole nr 15                                                                                                                                          Jevheniia Karpenko Przedszkole nr 15

 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym. Po odbiór nagród zapraszamy do Departamentu Ochrony Środowiska po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem (55) 239-31-50.