Elbląskie Zielone Pytanie Junior

 

 

 

Serdecznie zachęcamy wszystkie dzieci do wzięcia udziału w konkursie Elbląskie Zielone Pytanie Junior w I kwartale 2022!

               Fot. https://aerisfuturo.pl/wp-content/uploads/2018/08/Energia-odnawialna.jpg

W TEJ EDYCJI PORUSZYMY BARDZO WAŻNY TEMAT – POZYSKIWANIA I OSZCZĘDZANIA ENERGII.

Czy możemy poradzić sobie bez energii elektrycznej?

 

 

Energia elektryczna jest obecnie niezbędna – bez niej nie można przeczytać na przykład tego tekstu na ekranie komputera czy tabletu. Energią elektryczną zasilane są także telefony komórkowe oraz mnóstwo innych urządzeń, które ułatwiają nam pracę. Skąd wziąć tyle energii, by móc z nich wszystkich korzystać?

Energię elektryczną tradycyjnie uzyskuje się podczas spalania paliw kopalnych, takich jak węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa oraz gaz ziemny.

Energetyka oparta na węglu nie jest obojętna dla środowiska. Zarówno jego wydobycie, jak i spalanie mają niekorzystny wpływ na przyrodę. W przypadku odkrywkowych kopalni węgla brunatnego niszczone są krajobrazy na ogromnych przestrzeniach. Powstaje też wiele odpadów: skał wydobytych wraz z węglem oraz pyłów i popiołów – produktów jego spalania. Ponadto podczas uzyskiwania energii z węgla uwalniane są do atmosfery ogromne ilości dwutlenku węgla, tlenki siarki i inne zanieczyszczenia mające niekorzystny wpływ na środowisko i nasze zdrowie. Dostępne do eksploatacji złoża węgla i innych paliw z czasem się wyczerpują – trzeba je wydobywać z coraz większych głębokości, co podraża koszt ich pozyskiwania. Należy też liczyć się z tym, że wkrótce złoża się skończą i trzeba będzie szybko zastąpić je innymi surowcami.

Tu wkraczają źródła alternatywne – czyli źródła energii odnawialnej.

Tematyka prac plastycznych Elbląskiego Zielonego Pytania Junior I kwartał 2022 brzmi:

„Źródło energii odnawialnej”

Prosimy o nadsyłanie prac plastycznych (dzieci w wieku do 12 lat) wykonanych dowolną techniką, wraz z wykazem imion i nazwisk autorów i opiekuna, nr klasy, adresem szkoły i nr telefonu kontaktowego  do 31 marca 2022r. Osobiście poprzez złożenie zabezpieczonych prac do urny Urzędu Miejskiego lub listownie na adres Departament Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg (z dopiskiem: Elbląskie Zielone Pytanie Junior- I kwartał 2022r.)

Każda Placówka, biorąca udział w konkursie może przekazać do konkursu tylko 3 prace! Zwycięzców poznamy z początkiem kwietnia 2022 r.

 

Poniżej przestawiamy nagrodzonych w IV kwartale 2021:

Elbląskie Zielone Pytanie Junior:

Kategoria I

Laureat: Ola Kurzatkowska Przedszkole nr 3

Wyróżnienie: Zuzia Zamorska Przedszkole nr 3

  Patrycja Sońdka Punkt Przedszkolny w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1

Kategoria II

Laureat: Julia Jastrzębska Szkoła Podstawowa nr 4

Wyróżnienie: Lila Bobkowska Szkoła Podstawowa nr 15

                        Zosia Turoń Szkoła Podstawowa nr 15

Kategoria III

Laureat: Jakub Wildenchain Szkoła Podstawowa nr 14

Wyróżnienie: Julia Klimek Szkoła Podstawowa nr 4

            Sebastian Tomasik Szkoła Podstawowa nr 14

 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym. Po odbiór nagród zapraszamy do Departamentu Ochrony Środowiska po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem (55) 239-31-50.