Brak odpadów, czy to możliwe?

Cały świat dąży do zredukowania ilości wytwarzanych odpadów, istnieje wiele dobrych praktyk zapobiegających powstawania odpadów. Poniżej kilka z nich: