Odpady niebezpieczne, leki, baterie

PUNKTY GROMADZENIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH (PGON)

W PGON można zostawić następujące rodzaje odpadów niebezpiecznych:

 • stare farby, kleje oraz opakowania po nich;
 • odczynniki fotograficzne, inne trujące
  środki chemiczne;
 • pestycydy, herbicydy itp.                                        oraz opakowania po nich;
 • baterie różnego rodzaju, akumulatory;
 • świetlówki i inne odpady zawierające rtęć;
 • drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny            (np. komputery, monitory, telefony);
 • tonery oraz wkłady do drukarek;
 • zużyte oleje silnikowe.
 • http://gok.elblag.eu/s/11/wykaz-punktow-gromadzenia-odpadow-niebezpiecznych-

 

PRZETERMINOWANE LEKI

Przeterminowane leki oraz opakowania po lekach mieszkańcy mogą zostawić w większości aptek na terenie Elbląga oraz w niektórych elbląskich przychodniach.

 

Wykaz punkty zbiórki przeterminowanych leków:

http://gok.elblag.eu/s/12/punkty-zbiorki-przeterminowanych-lekow

 

ZUŻYTE BATERIE

Pojemniki na zużyte baterie znajdują się w większości placówek oświatowych w Elblągu oraz w gminach należących do rejonu
(Milejewo, Tolkmicko, Gronowo Elbląskie, Markusy, Elbląg).
Dodatkowo baterie można zostawić w wybranych

punktach handlowo-usługowych oraz marketach.

 

Wykaz punktów zbiórki zużytych baterii:

http://gok.elblag.eu/s/20/zuzyte-baterie