Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów komunalnych

Miejscem zagospodarowania  przez podmioty odbierające odpady komunalne  od właścicieli nieruchomości  z terenu Gminy Miasto Elbląg:

- niesegregowanych ( zmieszanych ) odpadów komunalnych

- bioodpadów  stanowiących odpady komunalne

- pozostałości  z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

jest Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o. w Elblągu ul. Mazurska 42.