Informacja dla rolników

Punkt zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon  powstałych w gospodarstwie rolnym  zlokalizowanym na terenie Gminy Miasto Elbląg  znajduje się w Zakładzie Utylizacji Odpadów przy ulicy Mazurskiej 42 w Elblągu.