WYMAGANE POZIOMY RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA

ROK 2019

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2019r.:

8,18 % (poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 2019r. powinien być mniejszy niż 40%)

 

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2019r.:

35,38 % (wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w 2019r. – 40%)

 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2019r.:

77,64 % (wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami w 2019r. – 60%)

 

ROK 2018

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2018 r.:

19,79 % (poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 2018 r. powinien być mniejszy niż 40%)

 

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2018 r.:

27,1 % (wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w 2018 r. – 30%)

 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2018 r.:

63,62 % (wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami w 2018 r. – 50%)

 

ROK 2017

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2017 r.:

0 % (poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 2017 powinien być mniejszy niż 45%)

 

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2017 r.:

25,2 % (wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w 2017 r. – 20%)

 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2017 r.:

67,2 % (wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami w 2017 r. – 45%)

 

ROK 2016

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2016 r.:

0 % (poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 2016 powinien być mniejszy niż 45%)

 

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2016 r.:

30,3 % (wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w 2016 r. – 18%)

 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2016 r.:

70,2 % (wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami w 2016 r. – 42%)

   

ROK 2015

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2015 r.:

20,2 % (poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 2015 powinien być mniejszy niż 50%)

 

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2015 r.:

35,1 % (wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w 2015 r. – 16%)

 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2015 r.:

72,2 % (wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami w 2015 r. – 40%)

                                    

ROK 2014

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2014 r.:

15,9 % (poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 2014 powinien być mniejszy niż 50%)

 

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2014 r.:

32,6 % (wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w 2014 r. – 14%)

 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2014 r.:

75,7 % (wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami w 2014 r. – 38%)

 

ROK 2013

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2013 r.:

19,9 % (poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 2013 powinien być mniejszy niż 50%)

 

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2013 r.:

51,0 % (wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w 2013 r. – 12%)

 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2013 r.:

67,0 % (wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami w 2013 r. – 36%)