Osiągnięte przez Gminę Miasto Elbląg oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

POZIOMY OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ MIASTO ELBLĄG

ROK 2019

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.:

8,18 % (poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 2019r. powinien być mniejszy niż 40%)

 

Osiągnięty poziom przygotowania do ponownego użycia i  recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:

35,38 % (wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w 2019r. – 40%)

 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne:

77,64 % (wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami w 2019r. – 60%)

 

ROK 2018

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

19,79 % (poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 2018 r. powinien być mniejszy niż 40%)

 

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:

27,1 % (wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w 2018 r. – 30%)

 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:

63,62 % (wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami w 2018 r. – 50%)

 

ROK 2017

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

0 % (poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 2017 powinien być mniejszy niż 45%)

 

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:

25,2 % (wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w 2017 r. – 20%)

 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:

67,2 % (wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami w 2017 r. – 45%)

 

ROK 2016

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

0 % (poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 2016 powinien być mniejszy niż 45%)

 

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:

30,3 % (wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w 2016 r. – 18%)

 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:

70,2 % (wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami w 2016 r. – 42%)

   

ROK 2015

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

20,2 % (poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 2015 powinien być mniejszy niż 50%)

 

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:

35,1 % (wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w 2015 r. – 16%)

 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:

72,2 % (wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami w 2015 r. – 40%)

                                    

ROK 2014

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

15,9 % (poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 2014 powinien być mniejszy niż 50%)

 

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:

32,6 % (wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w 2014 r. – 14%)

 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:

75,7 % (wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami w 2014 r. – 38%)

 

ROK 2013

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

19,9 % (poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 2013 powinien być mniejszy niż 50%)

 

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:

51,0 % (wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w 2013 r. – 12%)

 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:

67,0 % (wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami w 2013 r. – 36%)

 

POZIOMY OSIĄGNIĘTE PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE NA PODSTAWIE UMOWY Z WŁAŚCICIELEM NIERUCHOMOŚCI

2019

EPGK

CLEANER

PGN ORNETA

KOMA OLSZTYN

poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (w 2019r. – 40%)

12,24 %

14,87 %

69,44 %

44,14 %

poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne (w 2019r. – 60%)

84,96 %

66,83 %

0 %

-

poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania (w roku 2019r. powinien być mniejszy niż 40%)

7,42 %

0,45 %

0 %

0 %