Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Elbląg

Lp.

Nazwa i adres jednostki

Numer identyfikacji podatkowej

NIP

Rodzaje odbieranych odpadów komunalnych

(kod klasyfikacji odpadów)

Nr rejestrowy

1.

Przedsiębiorstwo Usług komunalnych

COMPLEX Tomasz Grzmil

Ul. Wiejska 6

82 – 230 Nowy Staw

579-160-11-92

Zgodnie z zaświadczeniem:

DGKiOŚ-ROŚ.6233.1.2012.SA

O-001/2012

2.

Zakład Sprzątania CLEANER Sp. jawna

Maciej Bukowski, Grzegorz Misiewicz

ul. Mazurska 10

82 - 300 Elbląg

578-001-94-36

Zgodnie z zaświadczeniem:

DGKiOŚ - ROŚ.6233.3.2012.SA

O-003/2012

3.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o.

ul. Generała de Gaulle’a 70

82 - 200 Malbork

579-215-31-75

Zgodnie z zaświadczeniem:

DGKiOŚ-ROŚ.6233.15.2012.AD2

O-016/2013

4.

Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno Porządkowych

Sp. z o.o.

ul. Pszenna 1

82 - 100 Nowy Dwór Gdański

579-207-47-60

Zgodnie z zaświadczeniem:

DGKiOŚ-ROŚ.6233.5.2013.AD2

O-019/2013

5.

Przedsiębiorstwo Usługowe

CLEAN-BUD Sp. jawna

Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska

ul. Halicka 10

81 - 506 Gdynia

958-150-94-82

Zgodnie z zaświadczeniem:

DGKiOŚ-ROŚ.6233.12.2013.AD2

O-023/2013

6.

REMONDIS Warmia-Mazury

Sp. z o.o. 

ul. Partyzantów 3

10 - 522 Olsztyn

739-040-04-87

Zgodnie z zaświadczeniem:

ROŚ.6233.6.2015

O-030/2015

7.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieczystościami Sp. z o.o.

ul. Dworcowa 27

11 - 130 Orneta

743-202-33-36

Zgodnie z zaświadczeniem:

ROŚ.6233.1.2017.AD2

O-031/2017

8.

KOMA Olsztyn Sp. z o.o.

ul. Towarowa 20a

10 - 417 Olsztyn

739-389-08-61

Zgodnie z zaświadczeniem:

ROŚ.6233.4.2017.AS

O-032/2017

9.

EPGK Sp. z o.o.

ul. Szańcowa 1

82 - 300 Elbląg

578-312-53-40

Zgodnie z zaświadczeniem:

ROŚ.6233.5.2017.DB

O-033/2017

10.

ZUO Sp. z o.o.

ul. Mazurska 42

82 - 300 Elbląg

578-256-59-01

Zgodnie z zaświadczeniem:

ROŚ.6233.8.2017.DB

O-034/2017

11.

Zakład Usług Komunalnych

Marek Janusz Bednarczyk

Zaścianki 37m.1

14-420 Młynary

578-260-31-39

Zgodnie z zaświadczeniem:

DOŚ.6233.3.2020.MK

0-036/2020