WYKAZ ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY POCHODZĄCY Z GOSPODARSTW DOMOWYCH

Lp.

Dane podmiotu zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Miejsce zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Elblągu

1.

Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Mazurska 42

82-300 Elbląg

ul. Mazurska 42

2.

Energa Logistyka Sp. z o.o.

ul. Otolińska 25

09-407 Płock

ul. Piłsudskiego 19


Stan na dzień 02.12.2019r. według rejestru podmiotów w BDO dostępnego na stronie internetowej pod adresem: https://bdo.mos.gov.pl/.