Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

 

Lp.

Dane podmiotu zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Miejsce zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Elblągu

1.

Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Mazurska 42

82-300 Elbląg

ul. Mazurska 42

82-300 Elbląg


Stan na dzień 27.04.2020r. według rejestru podmiotów w BDO dostępnego na stronie internetowej pod adresem: https://bdo.mos.gov.pl/.

Dodatkowo drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny można dostarczać do PGON.