Składanie deklaracji przez internet

Urząd Miejski w Elblągu informuje, że istnieje możliwość składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi drogą elektroniczną, za pomocą Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Jest to prosta i szybka metoda złożenia deklaracji, która umożliwia Państwu dostarczenia dokumentu do urzędu bez wychodzenia z domu.

Zajmuje to tylko kilka minut!!!

Wystarczy zalogować się na stronie internetowej www.epuap.gov.pl

Następnie z alfabetycznej listy spraw należy wybrać formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wypełnić go.

Ostatni krok to podpisanie się profilem zaufanym.

Profil zaufany uzyskuje się poprzez złożenie wniosku przez portal www.epuap.gov.pl, a następnie stawienie się w ciągu 14 dni w Punkcie Potwierdzającym, w którym weryfikowane są dane osoby wnioskującej. Potwierdzenie profilu jest jednorazowe i ważne na okres 3 lat.

Profil zaufany potwierdzić można na terenie Elbląga w następujących placówkach:

 1. ZUS Oddział w Elblągu, ul. Teatralna 4,
 2. Urząd Skarbowy w Elblągu, ul. Adama Mickiewicza 43.

Zachęcamy do składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Szczegółowe informacje o Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) dostępne są na stronie internetowej www.epuap.gov.pl.

 

Jak wysłać deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez Internet?

 1. Zaloguj się na portalu www.epuap.gov.pl
 2. W alfabetycznej liście spraw znajdź formularz Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub wpisz w wyszukiwarce "Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi"
 3. W miejscu − Gdzie chcesz załatwić sprawę − wpisz miejscowość Elbląg
 4. Wybierz odpowiednią deklarację:
  1. Deklarację DOP ˗ 1 składa właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości zamieszkała)
  2. Deklarację DOP ˗ 2 składa właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (nieruchomość niezamieszkała)
  3. Deklarację DOP ˗ 3 składa właściciel nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (nieruchomość w części zamieszkała i w części niezamieszkała)
  4. Deklarację DOP - 4 składa właściciel nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku.
 5. Wypełnij deklarację.
 6. Podpisz się profilem zaufanym.
 7. Twoja deklaracja trafia do Urzędu.