Wykaz Punktów Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych (PGON)

 1. Stacja Paliw SHELL, ul. Płk. Dąbka 132
  Aby umieścić odpady w PGON należy zgłosić się do obsługi stacji. 
 2. Myjnia Samochodowa Hydropress ul. Grunwaldzka 28
  Aby umieścić odpady w PGON należy zgłosić się do ochrony obiektu.
 3. Centrum Handlowe El. Leclerc, ul. Żeromskiego 2
  Aby umieścić odpady w PGON należy zgłosić się do ochrony obiektu.
 4. Spółdzielnia Mieszkaniowa Zakrzewo, ul. Robotnicza 246
  Aby umieścić odpady w PGON należy zgłosić się do administracji w godzinach pracy Spółdzielni lub po godzinach urzędowania – do dozorcy obiektu. 
 5. Spółdzielnia Mieszkaniowa Zrzeszeni, ul. Chełmońskiego 8
  Aby umieścić odpady w PGON należy zgłosić się do administracji: od pon. do pt. w godz. 1000-1030, w późniejszych godzinach do konserwatora SM.
 6. Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szańcowa 1
  Aby umieścić odpady w PGON należy zgłosić się dyspozytora.
 7. Zakład Utylizacji Odpadów, ul. Mazurska 42
  Aby umieścić odpady w PGON należy zgłosić się do ochrony obiektu.


W PGON można zostawić następujące rodzaje odpadów niebezpiecznych:

 • stare farby, kleje oraz opakowania po nich,
 • odczynniki fotograficzne, inne trujące środki chemiczne,
 • pestycydy, herbicydy itp. oraz opakowania po nich,
 • baterie różnego rodzaju, akumulatory,
 • świetlówki i inne odpady zawierające rtęć,
 • drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. komputery, monitory, telefony),
 • tonery oraz wkłady do drukarek,
 • zużyte oleje silnikowe.