Zmiana terminu odbioru odpadów komunalnych w związku z dniem wolnym od pracy (11.06.2020 r.)