Wytyczne dot. odpadów w czasie epidemii koronawirusa

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania

 z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem

 

  • dla osób zdrowych objętych kwarantanną, dla osób stosujących środki zapobiegawcze np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniani się koronowirusa:

a) odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane),

b) maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

  • dla osób przebywających w izolacji oraz dla podmiotów zajmujących się odbiorem i gospodarowaniem odpadami dostępne są pod adresem:

               https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/

 

 

W związku z występowaniem koronawirusa SARS-Cov-2 wiele osób korzysta ze środków zapobiegawczych (maseczek, rękawiczek) stosowanych np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej czy w trakcie zakupów w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa.
 

Od czwartku - 16 kwietnia br. wszystkich będzie obowiązywał nakaz zakrywania nosa i ust w przestrzeniach publicznych. Najwygodniej będzie nosić maseczkę ochronną, ale dopuszczalne jest także zakrycie twarzy np. szalikiem.

Niestety, dbanie o zdrowie nie zawsze idzie w parze z ekologią. Coraz częściej wielu z nas wyrzuca zużyte rękawiczki przy sklepach lub do przydrożnych rowów. Tak robić nie wolno! Pamiętaj: zużyte rękawiczki należy wyrzucać do kosza.

Miasto apeluje, by nie rozrzucać zużytych maseczek ochronnych czy jednorazowych rękawiczek na trawnikach, chodnikach czy w przydrożnych rowach. Jeżeli nie jesteśmy w pobliżu swojego miejsca zamieszkania, to wrzucajmy zużyte materiały do miejskich koszy, żeby nie stwarzać realnego zagrożenia. W domu wszystkie odpady tego typu powinniśmy wyrzucać do koszy lub czarnych worków przeznaczonych na odpady zmieszane.

W czasie trwania pandemii zalegające odpady stanowią zagrożenie epidemiologiczne dla każdego z nas.