Uchwała Rady Miejskiej w Elblągu podjęta w dniu 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat za pojemniki o określonej pojemności

Urząd Miejski w Elblągu informuje, iż na sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2018 r. została podjęta uchwała dotycząca opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, t. j.:

UCHWAŁA NR II/23/2018 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat za pojemniki o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2019 r., poz. 300).

.

Powyższa uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życie  od dnia 1 marca 2019 r.


Pliki do pobrania