Od 1 października 2018 r. nowe numery kont

Od 1 października 2018 r. nowe numery kont

Urząd Miejski w Elblągu informuje, że od dnia 01.10.2018 r. kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Miasta Elbląg i jej jednostek organizacyjnych prowadzić będzie Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa. W związku z tym zmienią się numery kont bankowych.

Miasto Elbląg wprowadziło indywidualne numery rachunków bankowych do wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku ze zmianą banku prosimy o dokonywanie wpłat z ww. tytułu na wskazany w piśmie numer konta. Pisma zostaną rozesłane w miesiącu październiku 2018 r.

Nie otrzymanie informacji o indywidualnym numerze rachunku nie zwalnia z obowiązku wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takim przypadku opłatę należy wnieść na niżej podany rachunek bankowy PKO Bank Polski SA:

67 1020 1811 0000 0602 0334 1401