Oznaczenia pojemników na odpady komunalne.

Ministerstwo Środowiska przygotowało naklejki, którymi powinny zostać oznakowane pojemniki na odpady komunalne. Są one dostępne na stronie: http://naszesmieci.mos.gov.pl/grafiki-i-instrukcje-wsso