Zmiany w selektywnej zbiórce odpadów!

Z dniem 1 lipca 2017r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w spawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017r. poz. 19), które określa m.in. szczegółowy sposób selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych oraz kiedy wymóg selektywnego zbierania uważa się za spełniony.