Obowiązujące od 8 grudnia 2015 r. wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Miejski w Elblągu informuje, iż na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 października 2015 r. została podjęta uchwała Nr X/188/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Elbląg (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2015 r., poz. 4204).

Wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określone w drodze powyższej uchwały, obowiązujące od dnia 8 grudnia 2015 r.

Nieruchomości zamieszkałe: Pobierz deklarację DOP-1
Nieruchomości niezamieszkałe: Pobierz deklarację DOP-2
Nieruchomości w części zamieszkałe i w części niezamieszkałe: Pobierz deklarację DOP-3
Nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku: Pobierz deklarację DOP-4

Pliki do pobrania